🔱زنانه جديد👈🏻كد٣٦٣٢ 🔺فقط ٣٩٠٠٠تومان(عمده) 🔺زنانه سايز بزرگ 🔺محصول درجه١ 🔺طرح چرم مرغوب 🔺ابعادكيف: ٣٨در٢٧سانت 🔺رنگبندى مطابق عكس 📞تلفن 02136832085 🔱زنانه ٢تيكه👈🏻كد٣٦٣٣ 🔺فقط ٣٩٠٠٠تومان(عمده) 🔺٢كيف با هم 🔺يك كيف دوشى+زنانه بزرگ 🔺ابعادكيف: ٤٠در٢٧سانت 🔺رنگبندى مطابق عكس 🔱زنانه جديد👈🏻كد٣٦٣١ 🔺فقط ٣٩٠٠٠تومان(عمده) 🔺زنانه سايز بزرگ 🔺مدل دسته كشويي 🔺حالت دستى و شانه اى 🔺ابعادكيف: ٣٣در٣٠سانت 🔺٢رنگ مطابق عكس