?زنانه جديد??كد٣٦٣٢ ?فقط ٣٩٠٠٠تومان(عمده) ?زنانه سايز بزرگ ?محصول درجه١ ?طرح چرم مرغوب ?ابعادكيف: ٣٨در٢٧سانت ?رنگبندى مطابق عكس ?تلفن 02136832085 ?زنانه ٢تيكه??كد٣٦٣٣ ?فقط ٣٩٠٠٠تومان(عمده) ?٢كيف با هم ?يك كيف دوشى+زنانه بزرگ ?ابعادكيف: ٤٠در٢٧سانت ?رنگبندى مطابق عكس ?زنانه جديد??كد٣٦٣١ ?فقط ٣٩٠٠٠تومان(عمده) ?زنانه سايز بزرگ ?مدل دسته كشويي ?حالت دستى و شانه اى ?ابعادكيف: ٣٣در٣٠سانت ?٢رنگ مطابق عكس