کالکشن کیف های کمری

کالکشن کیف های کمری و ارزان قیمت

حراجى ارزان قیمت کد١٨٠٠
فقط ١٨۵٠٠ تومان
کمرى۴زیپ ویکتوریا
سایز بزرگ جادار
سرزیپ بزرگ فانتزى(زردقلم)
ابعاد٢۶در١٣س
داراى۴زیپ
مشکى
تمام آستر
جنس طرح چرم
تلفن ۰۲۱۳۶۸۳۲۰۸۵

محصول پرفروش کد٢۴٣٩
فقط ٢۶٠٠٠ تومان
کمرى بسیار بزرگ
جنس کتان برزنتى
داراى۴زیپ
سایز بسیار بزرگ
ابعاد٢٧در١۵سانت
٣رنگ
مطابق عکس
تلفن ۰۲۱۳۶۸۳۲۰۸۵

 

محصول جدید کد٢٠١٢
فقط ١٨٠٠٠ تومان(عمده)
کیف کمرىNAFISچرمى
٣زیپ
سایز بزرگ
جنس طرح چرم خارجى
سر زیپ فانتزى
ابعاد٣۵در١۵سانت
مشکى
تلفن ۰۲۱۳۶۸۳۲۰۸۵

محصول پرفروش کد٢٣٠٠
فقط ٢٣٠٠٠ تومان
کیف کمرى بزرگCAT
جنس طرح برزنت ضد آب
داراى٣زیپ
ابعاد٣٠در١۵سانت
مشکى
تلفن ۰۲۱۳۶۸۳۲۰۸۵

 

محصول جدید کد٢٢٨٧
قیمت ١۶٠٠٠ تومان(عمده)
کیف موبایل(کمرى)
داراى٢زیپ
جاى مدارک+تلفن همراه
جنس برزنت ضد آب
ابعاد١٧در١٠سانت
سایز کوچک
سر زیپ فانتزىcater pillar
مطابق تصویر
تلفن ۰۲۱۳۶۸۳۲۰۸۵

تولیدی کیف کمری

محصول پرفروش کد٢٢٩٢
فقط ٢٣٠٠٠ تومان
کیف کمرى بزرگ
جنس کتان برزنتى
داراى٣زیپ
ابعاد٣٠در١۵سانت
قهوه اى
تلفن ۰۲۱۳۶۸۳۲۰۸۵

کیف کمرى بزرگ کد٢۶٢۴
قیمت ٢٣.٠٠٠ تومان
کمرى برزنتى بزرگ
داراى۴زیپ
ابعاد٢٢در١٣سانت
مشکى
مطابق عکس
تلفن ۰۲۱۳۶۸۳۲۰۸۵

کیف کمرى بزرگ کد٢۵١٧
قیمت ٢٣٠٠٠ تومان
کمرى برزنتى بیضى آدیداس
جنس ریبس
ابعاد٢٣در١٣سانت
مشکى
مطابق عکس

 

شارژ مجدد  کد١٧٩٩
فقط ٢۵٠٠٠ تومان
کمرى۴زیپ جنس لى
سایز بزرگ جادار
قابل شستشو
سرزیپ بزرگ فانتزى(زردقلم)
ابعاد٢۶در١٣س
داراى۴زیپ
در٣رنگ
مطابق عکس
تلفن ۰۲۱۳۶۸۳۲۰۸۵

برای دیدن تمامی محصولات تولیدی کیف کمری به سایت کاتالوگ ما مراجعه فرمایید

kif1.ir