تولیدی کیف در تهران

زنانه هاى كپىValentino??كد٣٦٤٦
?فقط ٤٨٠٠٠تومان(عمده)
?محصول بسيار درجه١
?داراى١كيف آرايشى+بند بلند
?كيفيت بالا=مشابه كار-خارجى
?ابعادكيف: ٢٥در٢٠سانت
?٣٠٪؜زير قيمت كل بازار
اين مدل در٢رنگ عرضه ميشود:
١-بالا سنگى(رنگ نقره اى متارليك)
٢-بالا سنگى(رنگ مسى متارليك)
مطابق تصوير?

تولیدی کیف

زنانه هاى كپىValentino??كد٣٦٤٤
?فقط ٤٨٠٠٠تومان(عمده)
?محصول بسيار درجه١
?داراى١كيف آرايشى+بند بلند
?كيفيت بالا=مشابه كار-خارجى
?ابعادكيف: ٢٥در٢٠سانت
?٣٠٪؜زير قيمت كل بازار
اين مدل در٣جنس عرضه ميشود:
١-جلو سنگى جلو ربان دار
٢-جلو سنگى جلو بدون ربان
٣- جلو ورنى بالا سنگى
?مطابق تصوير?

تولیدی کیف زنانه

شارژ مجدد زنانه بزرگ??كد٣٦٤٠
?فقط ٣٩٠٠٠تومان(عمده)
?٣٠٪؜زير قيمت كل بازار
?جنس چرمى بسيار مرغوب
?سايز بزرگ-=كيف پول دار
?محصول بسيار پرفروش
?ابعادكيف: ٣٧در٣٢سانت

جاكليدى و جا ريموتى??كد٣٦٤٨
?فقط ٨٠٠٠تومان(عمده)
?جنس شرانگ٢ميل(مات)
?در پنج رنگ: مطابق عكس
سايز كوچك: ابعاد٩در٧سانت
?شارژ مجدد: مدل پرفروش

?دخترانه مدل هرمس??كد٣٥٠٣
?فقط ٣٩٠٠٠تومان(عمده)
?٣٥٪؜؜زير قيمت كل بازار
?سايز بزرگ-مدل هرمس
?مدل بسيار پر فروش
?جنس طرح چرم درجه١
?ابعادكيف: ٢٨در٢٢سانت
?٣رنگ: مطابق عكس

 

دخترانه دسته هلوگرامى??كد٣٥٤٦
?فقط ٣٩٠٠٠تومان(عمده)
?٣٠٪؜زير قيمت كل بازار
?سايز بزرگ=داراى كيف داخلى
?دسته كيف هلوگرامى
?ابعادكيف: ٣١در٢٧سانت
?٢رنگ: مطابق عكس

 

?دخترانه سايز بزرگ??كد٣٥٦٣
?فقط ٢٩٠٠٠تومان(عمده)
?٤٠٪؜ زير قيمت اصلى
?داراى يك كيف داخلى
?جنس درجه١-كيفيت بالا
?مدل تك بند شانه اى
?ابعادكيف: ٢٦در٢٢سانت
?تك رنگ:قرمز-مطابق عكس

 

شارژ مجدد زنانه بزرگ??كد٣٤١٠
?فقط ٣٩٠٠٠تومان(عمده)
?٣٠٪؜زير قيمت كل بازار
?جنس چرمى بسيار مرغوب
?سايز بزرگ-=كيف پول دار
?محصول بسيار پرفروش
?ابعادكيف: ٣٧در٣٢سانت