تولیدات جدید کیف زنانه

تولیدات جدید و پر فروش

دخترانه ژورنالى پرفروش کد٣١٩۴
فقط ٣٨٠٠٠ تومان(عمده)
محصول درجه١(جنس خارجى)
٣٠٪؜؜زیر قیمت بازار
جنس اصلى مارکدار
ابعاد٢٨در٢۶سانت
داراى بند بلند شانه اى
تلفن ۰۲۱۳۶۸۳۲۰۸۵

محصول جدید  کد٣١٩٨
فقط۴٩٠٠٠ تومان (عمده)
کوله مقطع ابتدائى
محصول درجه١ داراى٣زیپ
٢رنگ: مطابق عکس
جنس بسیار با کیفیت(ضد آب)
آستر داخلى بسیار مرغوب
مدل پرفروش
ابعاد٣٨در٢٨سانت(متوسط)
تلفن ۰۲۱۳۶۸۳۲۰۸۵

محصول پرفروش  کد٣١٩۶
قیمت ٣٢٠٠٠تومان(عمده)
دوشى دخترانه جدید
محصول درجه١
جنس آینه اى جدید
آبى.طلائى.نقره اى
تلفن ۰۲۱۳۶۸۳۲۰۸۵

محصول پرفروش  کد٣١٩٧

قیمت ٣۵٠٠٠تومان(عمده)

دوشى دخترانه جدید

محصول درجه١

جنس هلوگرامى٧رنگ(اصلى)

مطابق عکس

تلفن ۰۲۱۳۶۸۳۲۰۸۵

 

ست کیف و کفش(LVعسلى)
کیف پول تک زیپ(کد٣١١٩)١٧٠٠٠ت
کفش پاشنه۶س(کدM264) ٣٨٠٠٠ت
زنانه٣کیف باهم(کد٣٠٨۵)۴٢٠٠٠ت
کد محصولات در عکس

کفشها بصورت۴جفتى(داخل کارتن)
در هر بسته:چهار سایز ٣٧-٣٨-٣٩-۴٠
قیمت یک کارتن کفش،فقط ١۵٢٠٠٠ ت

 

ست کیف و کفش(راه راه نسکافه)
کیف پول تک زیپ(کد٣١٢٠)١٧٠٠٠ت
دوشى بند زنجیرى(کد٢۴٠٣)١٩٠٠٠ت
کفش پاشنه۶س(کدM265) ٣٨٠٠٠ت
زنانه٣کیف باهم(کد٣٠٨۴)۴٢٠٠٠ت
کد محصولات در عکس

کفشها بصورت۴جفتى(داخل کارتن)
در هر بسته:چهار سایز ٣٧-٣٨-٣٩-۴٠
قیمت یک کارتن کفش،فقط ١۵٢٠٠٠ ت

محصول پرفروش  کد٣٢٠٠
فقط ٣٣٠٠٠تومان(عمده)
٣٠٪؜زیر قیمت کل بازار
تکرار در تولید-جنس مرغوب
ابعادکیف: ٢٣در١٩سانت
حالت دستى و دوشى
رنگبندى: مطابق عکس
تلفن ۰۲۱۳۶۸۳۲۰۸۵

ست کیف و کفش(گوچى کرم)
کیف پول تک زیپ(کد٣١٢١)١٧٠٠٠ت
دخترانه طلق دار(کد٣١٨٩)٣٨٠٠٠ت
کفش پاشنه۶س(کدM266) ٣٨٠٠٠ت
زنانه٣کیف باهم(کد٣٢٠١)۴٢٠٠٠ت
کد محصولات در عکس

کفشها بصورت۴جفتى(داخل کارتن)
در هر بسته:چهار سایز ٣٧-٣٨-٣٩-۴٠
قیمت یک کارتن کفش،فقط ١۵٢٠٠٠ ت

 

برای دیدن تمامی مدلهاب تولیدی کیف زنانه از سایت اصلی بازدید فرمایید

kif1.ir