انواع کیف های همایش و تبلیغاتی

کیف دستى مردانه (عمده)
کد٢٧۵۶ قیمت ٢٨٠٠٠تومان
مدل پر فروش٣٠٪؜زیرقیمت کل بازار
جاى دست چک و مدارک
٣خانه
داراى بند مچى
سایز بزرگ
جنس طرح چرم(یونیک)
ابعاد٢۵در١٨سانت
براى هدایاى تبلیغاتى در تیراژ بالا چاپ درج نام با دستگاه لیزرى انجام میشود
تلفن ۰۲۱۳۶۸۳۲۰۸۵

تولیدی کیف همایش

کیف دستى مردانه (عمده)
کد٢٧۵۶ قیمت ٢٨٠٠٠تومان
مدل پر فروش٣٠٪؜زیرقیمت کل بازار
جاى دست چک و مدارک
٣خانه
داراى بند مچى
سایز بزرگ
جنس طرح چرم(یونیک)
ابعاد٢۵در١٨سانت
براى هدایاى تبلیغاتى در تیراژ بالا چاپ درج نام با دستگاه لیزر انجام میشود
تلفن ۰۲۱۳۶۸۳۲۰۸۵

ادارى مردانه ایستاده کد٢٧٩٧
قیمت ۴٨٠٠٠ تومان(عمده)
سایز بسیار بزرگ و جادار
داراى ۴جاى مجزا
ابعاد٣٣در٢٨سانت
٢مدل-قهوه اى.عسلى
حالت دستى و دوشى
جنس طرح چرم(شرانگ)
تلفن ۰۲۱۳۶۸۳۲۰۸۵

کیف ادارى مردانه کد٢٧٩۶
قیمت ۵٨٠٠٠ تومان(عمده)
سایز بسیار بزرگ و جادار
داراى ۴جاى مجزا
ابعاد٣۵در٣٣سانت
٢مدل-قهوه اى.عسلى
حالت دستى و دوشى
جنس طرح چرم(شرانگ)
تلفن ۰۲۱۳۶۸۳۲۰۸۵

کیف دانشجویى کد٢۶۵١
قیمت ۵۵٠٠٠ تومان(عمده)
سایز بسیار بزرگ و جادار
داراى ۴ زیپ
ابعاد٣۵در٣٣سانت
مشکى.عسلى
حالت دستى و دوشى
بند دولایه برزنت و چرم
جنس طرح چرم(یونیک)
تلفن ۰۲۱۳۶۸۳۲۰۸۵

برای دیدن تمام محصولات تولیدی کیف همایش به لینک زیر مراجعه فرمایید

kif1.ir